วิศวฯ มช. ร่วมขับเคลื่อนการฟื้นประเทศจากโควิดสู่อนาคตอย่างยั่งยืน แบบ BCG Economy

ในรายการ Hello APEC ออกอากาศในวันอาทิตย์ เวลา 15.05 – 15.30 น. ทางช่อง NBT โดยนำเสนอแพลตฟอร์มชาญฉลาด “FoodPrompt” สำหรับให้โภชนบำบัด และผลิตอาหารเฉพาะเจาะจง เพื่อผู้สูงอายุในโรงพยาบาล