ทีม “บุญช่วย”​ ตัวแทนวิศวฯ​ จับมือเทคนิคการแพทย์ มช. ​คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ ในเวที “MEDCHIC Health​ Hackathon  2022” ใต้ Concept “Transforming healthcare services”

ทีม “บุญช่วย” ตัวแทนมหาวิทนยาลัยเชียงใหม่ จากการรวมตัวของสมาชิก ศูนย์ INNO-FAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ระดม​ พงษ์วุฒิธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชยันต์​ รางศรี, อาจารย์ ดร.ใฝ่ฝัน​ ตัณฑกิตติ พร้อมคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ​คงสวัสดิ์, อาจารย์ ดร.บุษบา​ ฉั่วตระกูล ภาควิชากายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย​ วรรธนะจิตติกุล​ ภาควิชารังสีเทคนิค​ พัฒนาชุด​อุปกรณ์​ช่วยพยุงร่างกายเพื่อฝึกยืนและเดิน​ สำหรับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ลงประลองฝีมือบนเวทีแข่งขัน MEDCHIC Health​ Hackathon 2022 ในแนวคิด Transforming healthcare services  จัดโดยศูนย์นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (MEDCHIC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่