ระวังไว้ ก่อนภัยมา สนง.วิศวฯ มช. ซ้อมป้องกัน อพยพหนีภัยแผ่นดินไหวและอัคคีภัยเสมือนจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาเตรียมความพร้อม อีกทั้งมีทักษะป้องกันการสูญเสียจากแผ่นดินไหวรวมถึงอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี​ วิศวฯ มช.