Entaneer Festival #1: Cinemaneer โครงการแสดงศักยภาพ นศ. วิศวฯ มช.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Entaneer Festival #1: Cinemaneer ภายใต้โครงการแสดงศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิศวฯ มช. เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ ความร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคี ตลอดจนการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา ภายในงานมีการแสดงต่างๆ เช่น วงดนตรี ผู้นำเชียร์ ซุ้มเกมส์ รวมถึงอาหาร เป็นต้น โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานเปืดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 16.50 น. ณ ลานรวมใจ