ลูกช้างเหล็กปี 1 ทีม SACTER โชว์เก๋า ส่งแนวคิดเครื่องตรวจไส้กรองอากาศรถยนต์ด้วยเซนเซอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Startup Maejo-Phrae 2022

อาจารย์ ดร.กิตติยา ทุ่นศิริ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ นําทีม SACTER นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ นายสรวีย์ ส่วนบุญ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) นายวิทวัส เจริญวชิรศักดิ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์) พร้อมนายภัทรพล วงษ์สิน (สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ) เข้าร่วมแข่งขัน Startup Maejo-Phrae 2022 นําเสนอแนวคิดเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพของไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละอองที่ไส้กรองอากาศ ทั้งสําหรับเครื่องยนต์ และห้องโดยสาร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาแนวคิด นวัตกรรมร่วมกับการพัฒนาธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)