เปิดพื้นที่ให้คนหางาน สานฝันคนอยากเรียนต่อ วิศวฯ มช. จัดงานใหญ่ ENGINEERING CAREER DAY 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดงาน ENGINEERING CAREER DAY 2022 มหกรรมจัดหางาน รวมถึงแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีประธานในพิธีเปิด คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และมีรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และผู้ประกอบการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้มีบูธของภาควิชาต่างๆ รวมถึงสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อ และผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 70 บูธ

พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาที่ส่งโครงงานเข้าประกวด ผู้ชนะทุกประเภทได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลตามลำดับ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงิน 10,000 บาท: นางสาวอารยา สาคำ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงิน 7,000 บาท: นางสาวจุรีรัตน์ เบ้าพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงิน 5,000 บาท: นางสาวมนัสนันท์ อินแขวง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • รางวัลชมเชย พร้อมเงิน 3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล: นายกิตติชัย อิ่นคำปัน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, นายชัชพล ดีวัน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และนางสาวชุตินันท์ โปธาพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ