วิศวฯ มช. ต้อนรับอาคันตุกะจาก National Chung Cheng University, Taiwan หารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และการรับนักศึกษาฝึกงานในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ตลอดจนผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก National Chung Cheng University, Taiwan ได้แก่ Prof.Guo-En Chang, Vice Dean of College of Engineering, Assoc.Prof.Janne-Wha Wu,Department of Electrical Engineering, Communications Engineering, Assoc.Prof.Ren-Song Ko, Department of Computer Science and Information Engineering, Assoc. Prof.Kun-Mo Lin, Department of Mechanical Engineering, Prof.Yong-Song Chen, Head of EMI Teaching and Learning Center, Ms. Shirley Hung, Assistant of EMI Teaching and Learning Center และ Panida Kanha, Student from Graduate Institute of Mechanical Engineering ในโอกาสเข้าพบปะ และหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนด้านวิจัย วิชาการ การเรียนการสอนออนไลน์ และการรับนักศึกษาฝึกงานในประเทศไต้หวัน เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาตร์ มช.