จัดใหญ่ จัดเต็ม เฟ้นเข้ม หาคนทำงาน ใน ENTANEER Campus Recruitment Feb’ 2023


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดงาน Campus Recruitment ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ยกพลบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำ เข้าแนะนำบริษัท พร้อมเฟ้นหาผู้พร้อมร่วมทำงานเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการณ์ เน้นเปิดโอกาสแก่ผู้จะสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. กำหนดการ ดังนี้

  • Mitsubishi Electric (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิศวฯ มช. ชั้น 2 อาคารเรียนiวม 4 ชั้น (ตึก Drawing)
  • Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Slope  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ประชุมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  •  YOKOHAMA วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้อง Slope ชั้น 3 อาคาร RTT 40 ปี วิศวฯ
  • Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd (HRAP) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Slope ชั้น 3 อาคาร RTT 40 ปี วิศวฯ
  • DAIKIN วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิศวฯ มช. และ Co-working Space ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น (ตึก Drawing)

นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตามวันเวลาข้างต้น สอบถามเพิ่มเติม ติดต่องานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิศวฯ มช. โทร. 053-944179 ต่อ 111