Cmu Racing Team F16 เฟี้ยวจัด!! นักซิ่ง ENTANEER ลงสนามแข่ง TSAE Auto Challenge ครอง 5 รางวัลหลังประลองคู่แข่ง 19 ทีม

 

นักศึกษาชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Cmu Racing Team F16 ลงสนามแข่งขันรถสูตรระดับอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย TSAE Auto Challenge 2012-2013 ชิงถ้วยพระราชทานจากมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามปทุมธานีสปีดเวย์ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากสถาบันต่างๆ รวม 19 ทีม

Cmu Racing Team F16 คว้าทั้งหมด 5 รางวัลได้แก่  รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัล Presentation Event, รองชนะเลิศอันดับ 2 Fuel Efficiency Event, อันดับ 5 Autocross Event และ  Overall อีกทั้งอันดับ 6 Design Event การแข่งขัน TSAE Auto Challenge โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบรางวัล อนึ่ง ทีมนักศึกษาของคณะฯ อยู่ในความดูแล พร้อมให้คำปรึกษาจากอาจารย์ รวมถึงบุคลากรของภาควิชาฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ คำเมืองลือ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม, นายนรเศรษฐ์ บานนิกุล วิศวกร, นายณฐพล ทองสอน ผู้ช่วยสอน และนายณัฐพงศ์ กันทะเรียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์