อาจารย์ วิศวฯ เหมืองแร่ฯ หัวหน้ากลุ่ม CCS Frontier Research ได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 สานโครงการปรับปรุงการแทนที่ของไหลสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม และหัวหน้ากลุ่มวิจัย CCS Frontier Research คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 ภายใต้โครงการ ปรับปรุงการแทนที่ของไหลสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์: การควบคุมของเคมีของไหล พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 จัดโดยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation : TTSF) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และนายอาคิฮิโระ นิคคาคุ ประธานบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักวิจัยที่ได้รับทุนขึ้นเสนอผลงานวิจัยในงานครั้งนี้ โดยทุนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่กำลังค้นคว้า หรือมีโครงการค้นคว้าวิจัยที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย