ประกาศ!!..สำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย2556 ปฏิบัติตามกฏหมาย พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 [caption id="attachment_3386" align="aligncenter" width="664" caption="มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย2556 ปฏิบัติตามกฏหมาย พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504"]มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอย2556 ปฏิบัติตามกฏหมาย พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504[/caption]   [caption id="attachment_3399" align="aligncenter" width="630" caption="ประกาศ!!..สำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย"]ประกาศ!!..สำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย[/caption] [caption id="attachment_3267" align="aligncenter" width="640" caption="คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า""]คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า"[/caption]   [caption id="attachment_3268" align="aligncenter" width="640" caption="คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า""]คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า"[/caption]]]>