นักวิจัยวิศวฯ มช. ร่วมหารือความร่วมมือกับทีมผู้บริหารและนักวิจัยจาก Tohoku University & Iwate University ในงาน ISPFB 2023

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา และ ผศ.ดร.ชนม์เจริญ  แสวงรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้าหารือความร่วมมือกับทีมผู้บริหารและนักวิจัยจากTohoku University และ Iwate University โดยวางแนวทางความร่วมมืองานวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านพลาสมาในกิจกรรม Thailand Plasma Consortium พร้อมเข้าร่วมการประชุมวิชาการInternational Symposium on Plasma & Fine Bubbles to Agriculture and Aquaculture (ISPFB 2023) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลาสมา สำหรับงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ Iwate University เมือง Morioka ประเทศญี่ปุ่น