วิศวฯ มช. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัลนำเสนอบทความความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) ในงาน ECTI – 2023

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านางสาว วริศรา มะโนคำ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอบทความความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) จากการนำเสนอผลงานเรื่อง Balancing Dual DC Voltage Control in Quasi Single-Stage Converter for Low-Voltage Energy Storage System Grid-Connected ซึ่งมี ศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการ The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI – 2023) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม