วิศวฯ มช. ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรม “ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2566”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ รองคณบดีพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และคล้องพวงมาลัยในกิจกรรม “ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2566” ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 – 08.00 น.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์