วิศวฯ มช. เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณหน่วยพิธีประตูสวนดอก