เปิดบ้านช้างเหล็ก มช. ต้อนรับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเยี่ยมชม 9 สาขาวิชาของคณะวิศวฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 09.20 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องด้วยทางโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางได้มีการนำนักเรียนจำนวน 70 คน และคณะครู 8 ท่าน  เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สนใจให้กับนักเรียน จากนั้นจึงได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ โดยศึกษาดูงานทุกสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายกาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การศึกษาดูงานยังสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการเลือกศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่