รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้เกียรติเป็นประธานในงานบรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับการประสานสองราชอาณาจักร “

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้เกียรติเป็นประธานในงานบรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับการประสานสองราชอาณาจักร “

โดยมีอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวังสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566