พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานในงานบรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับการประสานสองราชอาณาจักร “

พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ให้เกียรติเป็นประธานในงานบรรยายพิเศษเรื่อง “พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับการประสานสองราชอาณาจักร “ โดยมีอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ในโอกาสนี้ พลเอกสุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย