เปิดรั้วช้างเหล็ก ต้อนรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวฯ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้อง 2-401 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Career Pathways Program วิชาเลือกเสรี พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยมุ่งให้นักเรียน ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน และสถานที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ศูนย์ Entaneer Academy ได้บรรยายแนะนำหลักสูตร และแนวทางศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต