วิศวฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วย              รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัชร นาคเขียว เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝั่งตะวันตก เฟส 1 (MTL-West phase 1) จังหวัดลำพูน โดยบริษัทฯ จัดเป็นผู้นำด้านการลงทุนและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกแนวหน้าของภาคเหนือ ได้ดำเนินการขยายกิจการและเพิ่มการลงทุน โดยในปี พ.ศ.2561 บริษัทฯ ได้ทำการซื้อที่ดินมากกว่า 240 ไร่ ในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมเวิล์ด (World Industrial Estate) เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ MLCC ที่มีเทคโนโลยีการผลิตในระดับสูง เป็นการรองรับการเติบโตที่สูงขึ้นในตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ MLCC ของโลก และโรงงานแห่งใหม่เฟส 1 ที่สร้างเสร็จสิ้นแล้วนั้น จะเกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ของคนในจังหวัดลำพูนและพื้นที่ภาคเหนือเป็นจำนวนมาก