หัวหน้าภาควิชาวิศวฯ คอม มช. พร้อมทีมนักวิจัยรับทุนจาก วช. เดินหน้าโครงการ AI-supported Tool Development for Decarbonized Food System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร และทีมนักวิจัยที่ได้รับทุนในโครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคแบบคาร์บอนต่ำ (AI-supported Tool Development for Decarbonized Food System) ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024) ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)” ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)