รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้เกียรติเป็นประธานในงานบรรยายพิเศษเรื่อง “เชียงตุง นครแห่งความหลัง”

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้เกียรติเป็นประธานในงานบรรยายพิเศษเรื่อง “เชียงตุง นครแห่งความหลัง” โดยมี อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ในวันที่ 1 กพ.2567