วิศวฯ มช. จัดกิจกรรม “2nd CTO Talk” และ กิจกรรม “Mentoring Program” มุ่งพัฒนานักศึกษาวิศวฯ มช. สู่การเป็น Chief Technology Officers (CTO)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “2nd CTO Talk” เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม “2nd CTO Talk” เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจกรอบแนวคิดด้านผู้พัฒนาเทคโนโลยี ในธุรกิจ Startup ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการทำสตาร์ทอัพ รวมถึงการเปิดมุมมอง โอกาสของงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ และ คุณถิรเจตน์ วังแง่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคมอร์โรว์ จำกัด และ บริษัท เจท โคดดิ้ง จำกัด บรรยายในหัวข้อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองของสตาร์ทอัพ แบ่งปันความรู้ในเรื่อง Tech to Startup และ Startup Journey

โดยในช่วง 13.00 – 16.30 น. ได้มีการจัดกิจกรรม Mentoring Program ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ CEO และ Co-Founder บริษัท Fixzy จำกัด และคุณถิรเจตน์ วังแง่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคมอร์โรว์ จำกัด และ บริษัท เจท โคดดิ้ง จำกัด มาร่วมให้คำแนะนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลักดันนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ