อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี”

อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี”

โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานในการเปิดงานบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กับกำลังพล ณ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2567