วิศวฯ มช. สืบต่อประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2567

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง จัด “พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2567” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ อาคารฤทธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยเริ่มจากการประกอบพิธีทางศาสนา ทานขันข้าว และอุทิศบุญกุศลแก่บุคลากรรวมถึงนักศึกษาผู้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นจึงเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสุมาคารวะและของดำหัว อันได้แก่ น้ำขมิ้น ส้มป่อย ข้าวตอก ดอกไม้ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเข้าสู่พิธีการรดน้ำดำหัวขอขมา พร้อมรับพรจากผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ และปิดท้ายกิจกรรมด้วย การแข่งขันประกวดลาบพื้นเมือง ของบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

            พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตั้งขบวนแห่เครื่องสุมาคารวะและของดำหัว พร้อมเคลื่อนขบวนเข้าสู่ “พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่