ชาววิศวฯ มช. ร่วมรำลึกถึงวันก่อตั้งบ้านช้างเหล็ก จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธี “ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 54 ปี ในปี 2567 ของการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะฯ ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 โดยเริ่มพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เวลา 07.19 น. ณ ลานพระวิษณุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จากนั้น ออกเดินทางไปยัง วัดป่าแดงมหาวิหาร เพื่อทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เวลา 08.10 น.

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ โดยสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2513 ต่อมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เจริญเติบโตขึ้นตามวันเวลา