วิศวฯ มช. คว้ารางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทีม FoodPrompt นำโดย นายศุภกร ประภาเลิศ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา เป็นที่ปรึกษา พร้อมทีมวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการขั้นสูง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ ปทานุคม และนายพงษ์ประพันธ์ กันทะแก้ว ส่งผลงาน “แพลตฟอร์มการประเมินโภชนาการและผลิตอาหารแบบเฉพาะบุคคล” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับเกียรติจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทาน

โดยผลงาน “แพลตฟอร์มการประเมินโภชนาการและผลิตอาหารแบบเฉพาะบุคคล” เป็นเทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับการประเมินและผลิตอาหาร เป็นแพลตฟอร์มบริการที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ขาดสารอาหาร โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุที่ในโรงพยาบาล ผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยการพัฒนาระบบที่รวมถึงระบบประเมินโภชนาการที่ปรับแต่งตามสุขภาวะของผู้ใช้แต่ละคน ผ่านการเชื่อมต่อกับระบบ IoT และการบูรณาการระบบ AI แพลตฟอร์มนี้สามารถระบุประเภทอาหารและปริมาณของแต่ละมื้ออาหาร จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับสารอาหารที่จำเป็นจากฐานข้อมูลสุขภาวะของผู้ใช้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังระบบผลิตอาหาร (เครื่องพิมพ์อาหารสามมิติ) เพื่อผลิตอาหารที่มีสารอาหารสูงซึ่งสอดคล้องกับสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย