วิศวฯ มช. ร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” (Future Workforce for Future Industry)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง คณะทำงานด้านการจัดทำหลักสูตรด้าน Semiconductor กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เข้าร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอนาคตอุตสาหกรรมใหม่ (IGNITE THAILAND: Future Workforce for Future Industry) เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ตักสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ด้วยแรงงานที่มีทักษะสูง (High-Skilled Workforce) ด้าน Semiconductor & Advanced Electronics, EV และ AI มุ่งเป้าการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยังยืน โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แถลงแนวทาง “การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต”

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Fanpage : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม