วิศวะ มช. ระเบิดความยิ่งใหญ่ในงาน “เปิดโลกกิจกรรม”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” แนะนำชมรมต่าง ๆ ของคณะ ที่มีหลากหลายด้าน เช่น ชมรมกีฬา ชมรมวิชาการ ชมรมดนตรี ชมรมเชียร์ และชมรมอาสา ให้นักศึกษาชั้นปีที่1 สามารถเลือกเข้าชมรมตามกิจกรรมที่ตนสนใจตามความชอบและความถนัด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกห้องเรียน และการพบปะกับเพื่อนใหม่ในชมรมให้แก่นักศึกษา จัดขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:30 – 18:30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณรูปภาพจาก Entaneer Photography Club