คณะวิศวฯ มช. รับมอบ “โมเดลถังบำบัดน้ำเสีย” เพื่อการเรียนการสอน และต่อยอดการเรียนรู้

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบชุดตัวอย่างทดลอง “โมเดลถังบำบัดน้ำเสีย” รุ่น ARB-CMU-C23113-RO จาก บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นโมเดลจำลอง จากถังบำบัดที่ใช้งานจริง โดยโมเดลเป็นระบบ AS (Activated Sludge Process) สามารถทดลองปรับหรือเปรียบเทียบระบบได้หลายแบบ ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาที่มีการเรียนวิชาบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชุด ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 เป็นต้นไป