ประกาศประชุม!!สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน TPA Robo's Skeet Competition 2013

ประกาศประชุม!!สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน TPA Robo's Skeet Competition 2013

ประกาศ!!! ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน (TPA Robo’s Skeet Competition 2013) ที่สมัครแข่งขันแล้ว เชิญร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกฏ กติกา และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรม [caption id="attachment_1789" align="aligncenter" width="630" caption="ประกาศประชุม!!สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน TPA Robo's Skeet Competition 2013"]ประกาศประชุม!!สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เป้าบิน TPA Robo's Skeet Competition 2013[/caption]]]>