ขอเชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2013

ขอเชิญนักศึกษาฯ ประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมงาน Engineering Career Day 2013
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
***ในงานพบกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบริษัทชั้นนำต่างๆ
มาเปิดบูธสมัครนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา  
และ ข้อมูลแนะแนวทางด้านการศึกษาต่อ
เอกสารที่ต้องเตรียม
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบแจ้งผลการเรียน
– รูปถ่าย
– ใบ สด.9 (ผู้ชาย)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
โทร 053-944121 ต่อ 110-112
[caption id="attachment_3712" align="aligncenter" width="645" caption="ขอเชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2013"]ขอเชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2013[/caption]
]]>