ขอเชิญร่วมงาน “โครงการ B-Square 2013”

“โครงการ B-Square 2013” วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อกิจกรม : B-Square 2013 หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะลงทะเบียน 259192 ในภาคการศึกษา 2/2556 และ นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ    ที่สนใจ เข้าร่วมงาน B-Square  “โครงการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่สดใสและดีกว่า สำหรับนววิศวกร กรณีศึกษา ตัวอย่างความได้เปรียบในการแข่งขัน-กุญแจแห่งความสำเร็จ” (B-Square : Preparing a ‘Bright’ & ‘Batter’ Future of Yong Engineer “Competitive Examples-The Keys of Success”) รายละเอียดงาน : งานนี้ฟรี เพียงแค่ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่ http://reg.eng.cmu.ac.th/signup – B-Square เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีห้องที่ 4 ในกระบวนวิชา 259192 ภาคการศึกษา 2/2556 กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ (ติดเรียน,ฯลฯ) ให้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสำนักงานชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น  ด้วยตนเอง! – บรรยากาศงานปีที่ผ่านมา (B-Square 2012) http://eng.cmu.ac.th/site/?p=1033 กำหนดการ : วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรมศาสตร์ และ ห้องประชุมภาควิชาฯ
  • 12:30 – 12:45 ลงทะเบียน (กระบวนวิชา259192 / สแกนลายนิ้วมือ) ณ ชั้นล่างอาคารเรียนรวม 3 ชั้น
  • 12:45 – 13:00 ชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนวิชา 259192 สำหรับปีการศึกษา 2/2556
  • 13:00 – 14:00 พิธีการต้อนรับพี่นายช่าง และ การถ่ายทอดความรู้จากงานวิศวกรสู่ว่าที่นายช่าง
  • 14:00 – 14:15 แยกนักศึกษาเข้าฟังบรรยายตามสาขาวิชา
  • 14:15 – 16:30 เรื่องเล่า ประสบการณ์ จาก พี่นายช่าง ตามสาขาวิชา
[caption id="attachment_3752" align="aligncenter" width="680" caption="ขอเชิญร่วมงาน “โครงการ B-Square 2013”"]ขอเชิญร่วมงาน “โครงการ B-Square 2013”[/caption]
]]>