ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS ประจำ 1/2556

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556
ที่ http://sis.cmu.ac.th/
 //ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมฯ รอบที่ 1 (ประเมินฯระหว่างวันที่ 2-15 กันยายน 2556)//
[caption id="attachment_4033" align="aligncenter" width="645" caption="ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS ประจำ 1/2556"]ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS ประจำ 1/2556[/caption]   [caption id="attachment_4096" align="aligncenter" width="614" caption=""รางวัลแทนคำขอบคุณ" สำหรับนักศึกษาวิศวฯมช.ที่เข้าร่วมประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS"]"รางวัลแทนคำขอบคุณ" สำหรับนักศึกษาวิศวฯมช.ที่เข้าร่วมประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ CMU MIS[/caption]
 
]]>