เชิญชวนผู่ปกครองบัณฑิตรับชมถ่ายทอดสัญญาณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 48

วันที่ 23 มกราคม 2557 ผู้ปกครองบัณฑิต สามารถรับชมการถ่ายทอดสัญญาณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 48 ได้ ณ จุดให้บริการต่างๆภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จุดที่ 1 ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม 3 ชั้น (Slope) จุดที่ 2 ใต้อาคารเรียนรวม 3 ชั้น จุดที่ 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) จุดที่ 4 ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมกรรมอุตสาหการ **โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดเตรียมสถานที่ในการรับชม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ซุ้มถ่ายภาพ รวมไปถึงนิทรรศการผลงานการวิจัย ไว้รอต้อนรับผู้ปกครองด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น** [caption id="attachment_5264" align="aligncenter" width="645" caption="เชิญชวนผู่ปกครองบัณฑิตรับชมถ่ายทอดสัญญาณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 48"]เชิญชวนผู่ปกครองบัณฑิตรับชมถ่ายทอดสัญญาณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 48[/caption]]]>