ผังจุดจอดรถ การเดินรถและจุดให้บริการต่างๆงานพระราชทานปริญญาบัตรมช. ครั้งที่ 48

ผังจุดจอดรถ การเดินรถและจุดให้บริการต่างๆ งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48 [caption id="attachment_5322" align="aligncenter" width="579" caption="ผังจุดจอดรถ การเดินรถและจุดให้บริการต่างๆงานพระราชทานปริญญาบัตรมช. ครั้งที่ 48"]ผังจุดจอดรถ การเดินรถและจุดให้บริการต่างๆงานพระราชทานปริญญาบัตรมช. ครั้งที่ 48[/caption] **Download ไฟล์ผังแบบ PDF**]]>