ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการขยายธุรกิจ และโครงการใหม่จำนวนมาก  มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการฝึกงานแก่นักศึกษา [caption id="attachment_5495" align="aligncenter" width="614" caption="ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย"]ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย[/caption]]]>