ขอความร่วมมือนศ.ประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ 2/2556

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ในระบบ CMU-SIS ประำจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 [caption id="attachment_5628" align="aligncenter" width="645" caption="ขอความร่วมมือนศ.ประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ 2/2556"]ขอความร่วมมือนศ.ประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ 2/2556[/caption]]]>