ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เชิญอบรมสัมมนา

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เชิญอบรมสัมมนา หลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แนวทางการแก้ไขปัญหา การบริหารการเงิน การงบประมาณและการพัสดุ การบริหารงานพัสดุ ฯลฯ สนใจคลิกดูหลักสูตรอบรมที่  http://www.dpromote.com/  ]]>