“BMEC Road Show 2014” บริการตรวจสุขภาพ ฟรี!

ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการชุมชน  “BMEC Road Show 2014

วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557

 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3

อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงาน

การให้บริการตรวจสุขภาพ – ตรวจวัดระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด โดยการเจาะปลายนิ้ว (ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ) – ให้บริการตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง (BIA) และวัดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ – ให้บริการตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน โดยการตรวจมวลกระดูก – ให้คำแนะนำทางด้านกิจกรรมบำบัด

การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)มี 8 ซุ้มงานวิจัยประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 053-942083]]>