วิศวฯมช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ “รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า” ในประเพณีรับน้องขึ้นดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 [caption id="attachment_8122" align="aligncenter" width="717" caption="วิศวฯมช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า""]วิศวฯมช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า"[/caption] [caption id="attachment_8123" align="aligncenter" width="578" caption="วิศวฯมช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า""]วิศวฯมช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า"[/caption] [caption id="attachment_8124" align="aligncenter" width="578" caption="วิศวฯมช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า""]วิศวฯมช.ร่วมรณรงค์ "รับน้องขึ้นดอย ปลอดเหล้า"[/caption]]]>