เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2014

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2014 ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานพบกับ 1. ผู้ประกอบการ 2. บริษัท ห้างร้าน 3. สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ เอกสารที่ต้องเตรียม 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาใบแจ้งผลการเรียน 4. รูปถ่าย 5. ใบ สด.9(ผู้ชาย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โทร.053-944121 ต่อ 110-112 [caption id="attachment_8473" align="aligncenter" width="575" caption="เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2014"]เชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2014[/caption]]]>