ข่าวเด่น

photo

นักศึกษาวิศวฯ อุตสาหการ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ประจำปี 63

นางสาวอัญญาภรณ์ สุคำหล้า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ทำบุญ บวงสรวงพระวิษณุกรรม ครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนบุคลากร และผู้นำนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดป่าแดง มหาวิหาร พร้อมบวงสรวงพระวิษณุกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนา
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. รับทุนจาก EU ร่วมขบวนการ SWAP พร้อมดำเนินโครงการส่งต่อองค์ความรู้เพื่อกำจัดของเสีย และขยะมูลฝอย

ภาควิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ Hamburg University of Technology, Germany รวมถึงมหาวิทยาลัยในยุโรป (Greece & Italy) รวมถึงมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม และกัมพูชา ได้รับทุนจาก Erasmus (EU) เพื่อดำเนินโครงการ Sustainable solid WAste management and Policies: SWAP
อ่านต่อ
photo

ไอยราเสริมทัพกระทืบโควิด @รพ.จอมทอง

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชัยงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบหุ่นยนต์ไอยรา (CMU-Aiyara) หุ่นยนต์สื่อสารและรับส่งของแบบลดการสัมผัส
ให้แก่โรงพยาบาลจอมทอง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยทีมวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
อ่านต่อ

ข่าวสาร

11-06-2021

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(เงินรายได้ส่วนงาน)สายปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะ

11-06-2021

ไอยราเสริมทัพกระทืบโควิด @รพ.จอมทอง

11-06-2021

วิศวฯ มช. ทำบุญ บวงสรวงพระวิษณุกรรม ครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนา

11-06-2021

วิศวฯ มช. รับทุนจาก EU ร่วมขบวนการ SWAP พร้อมดำเนินโครงการส่งต่อองค์ความรู้เพื่อกำจัดของเสีย และขยะมูลฝอย

11-06-2021

นักศึกษาวิศวฯ อุตสาหการ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ประจำปี 63

02-06-2021

วิศวฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร บว.มช. แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ วิจัย และแผน

01-06-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

25-05-2021

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E190137 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ข่าวสารทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพษ์ จำรูญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th