ข่าวเด่น

photo

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วย TCAS รอบ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วย TCAS รอบ 3
อ่านต่อ
photo

สู้ไม่ถอย!!! ช้างเหล็กเข็นมุ้งความดันลบเสริมกำลังหอผู้ป่วยวิกฤตสู้ COVID-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ นำทีมบุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ติดตั้งมุ้งความดันลบเพิ่ม จำนวน 2 ชุด แก่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมฉุกเฉิน (Surgical Critical Care Unit : SCCU) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมอาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมผนึกกำลัง รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมส่งมอบเทคโนโลยีกู้วิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ส่งมอบตู้ Swab Test เสริมกำลังทีมแพทย์ รพ.เชียงคำ จ.พะเยา

อาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ นำทีมนักวิจัยของคณะฯ ร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการเเพทย์โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา จัดทำตู้ตรวจเชื้อ Swab Test เทคโนโลยีความดันบวก เเละตู้เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีความดันลบ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
อ่านต่อ
photo

นายช่างช้างเหล็กสร้างห้องความดันลบ รองรับผู้ป่วย Covid-19 ระดับปานกลาง – หนัก @รพ.สันทราย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ เป็นผู้แทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบงานหอผู้ป่วยแรงดันลบ
โรงพยาบาลสันทราย เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น ณ อาคารสายลม ชั้น 1 โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธินักศึกษาเก่า และ
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
อ่านต่อ

ข่าวสาร

17-05-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สายปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานคณะ

14-05-2021

วิศวฯ มช. ส่งมอบตู้ Swab Test เสริมกำลังทีมแพทย์ รพ.เชียงคำ จ.พะเยา

14-05-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E190137 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

13-05-2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จักรพษ์ จำรูญ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

13-05-2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรันดฺร์ พิสุทธอานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)

12-05-2021

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

07-05-2021

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ F190015สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

07-05-2021

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E190016 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสารทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพล ดำรงชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง อนุสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th