ข่าวเด่น

photo

นักศึกษาวิศวฯ อุตสาหการ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ประจำปี 63

นางสาวอัญญาภรณ์ สุคำหล้า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ทำบุญ บวงสรวงพระวิษณุกรรม ครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนบุคลากร และผู้นำนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดป่าแดง มหาวิหาร พร้อมบวงสรวงพระวิษณุกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนา
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. รับทุนจาก EU ร่วมขบวนการ SWAP พร้อมดำเนินโครงการส่งต่อองค์ความรู้เพื่อกำจัดของเสีย และขยะมูลฝอย

ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ ร่วมกับ Hamburg University of Technology, Germany รวมถึงมหาวิทยาลัยในยุโรป (Greece & Italy) รวมถึงมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม และกัมพูชา ได้รับทุนจาก Erasmus (EU) เพื่อดำเนินโครงการ Sustainable solid WAste management and Policies: SWAP
อ่านต่อ
photo

ไอยราเสริมทัพกระทืบโควิด @รพ.จอมทอง

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชัยงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบหุ่นยนต์ไอยรา (CMU-Aiyara) หุ่นยนต์สื่อสารและรับส่งของแบบลดการสัมผัส
ให้แก่โรงพยาบาลจอมทอง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยทีมวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
อ่านต่อ

ข่าวสาร

22-06-2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E190154 และ ตำแหน่งเลขที่ E190155 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

18-06-2021

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(เงินรายได้ส่วนงาน)สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ F190016 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

17-06-2021

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิติ คำเมืองลือ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

17-06-2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชริน ศรรรัตนาวิชัยกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

16-06-2021

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

16-06-2021

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190007 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

14-06-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

11-06-2021

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(เงินรายได้ส่วนงาน)สายปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะ

ข่าวสารทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ คำเมืองลือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชริน ศรรรัตนาวิชัยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพษ์ จำรูญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th