ข่าวเด่น

photo

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วย TCAS รอบ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วย TCAS รอบ 3
อ่านต่อ
photo

สู้ไม่ถอย!!! ช้างเหล็กเข็นมุ้งความดันลบเสริมกำลังหอผู้ป่วยวิกฤตสู้ COVID-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ นำทีมบุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ติดตั้งมุ้งความดันลบเพิ่ม จำนวน 2 ชุด แก่หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมฉุกเฉิน (Surgical Critical Care Unit : SCCU) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมอาจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมผนึกกำลัง รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมส่งมอบเทคโนโลยีกู้วิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
อ่านต่อ
photo

นายช่างช้างเหล็กสร้างห้องความดันลบ รองรับผู้ป่วย Covid-19 ระดับปานกลาง – หนัก @รพ.สันทราย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ เป็นผู้แทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบงานหอผู้ป่วยแรงดันลบ
โรงพยาบาลสันทราย เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น ณ อาคารสายลม ชั้น 1 โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธินักศึกษาเก่า และ
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ขยายผล สู่ชุมชนรอบข้าง ดันเทคโนโลยีความดันลบเสริมศักยภาพแพทย์ดอยหล่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เข้าปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับพ่นยาและเก็บตัวอย่างเชื้อแบบลดความเสี่ยงการกระจายเชื้อ โดยคณาจารย์ผู้พัฒนาผลงานนำทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าติดตั้งระบบดังกล่าว
อ่านต่อ

ข่าวสาร

07-05-2021

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ F190015สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

07-05-2021

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E190016 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

06-05-2021

วิศวฯ มช. ขยายผล สู่ชุมชนรอบข้าง ดันเทคโนโลยีความดันลบเสริมศักยภาพแพทย์ดอยหล่อ

06-05-2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

06-05-2021

สู้ไม่ถอย!!! ช้างเหล็กเข็นมุ้งความดันลบเสริมกำลังหอผู้ป่วยวิกฤตสู้ COVID-19

05-05-2021

นายช่างช้างเหล็กสร้างห้องความดันลบ รองรับผู้ป่วย Covid-19 ระดับปานกลาง – หนัก @รพ.สันทราย

30-04-2021

ก้าวไกลทันโลก วิศวฯ มช.งัดกุญแจสำคัญ ผุดศูนย์ CMU RailCFC พัฒนารากฐานระบบรางไทย

30-04-2021

วิศวฯ ลุยต่อ : ทำห้องความดันลบ ICU ช่วยแพทย์สวนดอก

ข่าวสารทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพล ดำรงชัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง อนุสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th