วิศวะ มช. ร่วมศึกษาดูงานกับสภาคณบดี อัพเดทความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมโครงการ “ศึกษาดูงานเทคโนโลยีวิศวกรรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้” ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2567 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45 เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ งานวิจัยการพัฒนานวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับทาง Seoul National University and Korea Society of Engineering Education รวมถึงการออกแบบพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ Hyundai Motor Studio Goyang และงานทางด้านเทคโนโลยีอาคารที่ล้ำสมัย Smart Building ณ Naver 1784 Building