ทีมนักวิจัยวิศวฯ มช. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน European Conference on Renewable Energy System (ECRES 2023) ณ ประเทศลัตเวีย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมทั้งทีมนักวิจัย ผศ.ดร.ยุทธนา โมนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.พนา สุทธกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ หน่วยวิจัย Energy Engineering Technology Research Center เข้าร่วมEuropean Conference on Renewable Energy System (ECRES 2023) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมพลังงาน และเศรษฐศาสตร์การลงทุนด้านการดักจับคาร์บอนในอุตสาหกรรม ในระหว่างที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2566 ณ Latvia University กรุงริกา ประเทศลัตเวีย