สุดยินดี! คณาจารย์ & นักวิจัย วิศวฯ มช. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award ประจำปี 2023 สาขาผู้ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนดีเยี่ยม และ สาขานักวิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2023 และกล่าวแสดงความยินดีผู้ได้รับทั้ง 2 สาขา เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และคณาจารย์ผู้ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนดีเยี่ยม ในปี พ.ศ.2566 จากการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษาผ่านระบบ CMU-SIS เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ก้าวหน้าต่อไป ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 – 21.00 น.  ณ H365 Coffee & Bistro Chiangmai