Building Engineering Bridges with Inha University

            เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ วิระสันติ และ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร ได้เดินทางไปยังเยือน Inha University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1954 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมุ่งมั่นอบรมบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นอนาคตของประเทศอย่งต่อเนื่อง ล่าสุด Inha University ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 631-640 ใน QS World University Rankings 2025 และอันดับที่ 81 ของเอเชียตะวันออกใน Asian University Rankings 2025

การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยอินฮาในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริหารของ College of Engineering, Inha University นำโดย Dean Jaehyun Park (The 33rd Dean of the College of Engineering, Inha University)  พร้อมด้วยทีมผู้บริหารท่านอื่น ๆ ดังนี้

– Vice Dean Gwanggi Kim (for Research)

– Associate Dean Yongjin Lee (for Academic Affairs)
– Associate Dean Taejun Kang (for Student Affairs)

โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยอินฮาในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย โดยเฉพาะในหัวข้อ Carbon Capture and Storage ที่ทั้งสองสถาบันกำลังดำเนินการร่วมกัน